LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 ECL valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
 • Pasniedzējiem
 • Studentiem

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  ERASMUS
 
 
Izmantojiet programmas ERASMUS piedāvātās iespējas

ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un BPMA partneruniversitātēs, prakses īlgums 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc students studiju programmas beigšanas. Viens students var īstenot mobilitāti (prakse + studijas) kopā 12 mēnešus katrā studiju cikla. Pašlaik BSA un BPMA ir noslēgti daudz ERASMUS sadarbības līgumu ar universitātēm dažādās Eiropas valstīs. Jaunākie sadarbības līgumi ir noslēgti ar universitātēm Ungārijā un Igaunijā. Līgumi ir noslēgti dažādām studiju programmām. 

Šoruden uz partneruniversitātēm devās vairāki mūsu augstskolas studenti no dažādām studiju programmām, kuri saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu mācību kursu. Arī BSA un BPMA diplomā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir mācījušies ārzemju universitātē.

Cien. Studenti, eksāmenu pieņemšana BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā tiek realizēta 2 reizes gadā – decembrī un aprīlī. Konkrētus datumus nosaka BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs.

Studentam, kurš piedalās Erasmus apakšprogrammā studentu mobilitātē ir jābūt tās valsts pilsonim, kura piedalās ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas īstenošanā vai citas valsts pilsonim, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstākās izglītības iestādēm, kā arī to, ka Erasmus apakšprogrammu finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Latvijas Republika, uz trešo valstu pilsoņiem ir attiecināmi tie paši noteikumi par dalību Erasmus apakšprogrammā kā dalībvalsts pilsoņiem. 
Greetings from the ISM Germany!
We are very pleased to announce that we are planning a Summer Camp in English with the theme “ Unleashing the Power of Leadership: Deconstructing the Model of Influence” from July 3 - July 7, 2017 for undergraduate students.
The Summer Camp offers the unique opportunity to participate in this one week business seminar at our ISM campus in Cologne. The course is designed to sharpen managerial decision making under complexity, deliver cutting edge managerial leadership and expose the participating students in the realms of leading teams. The 4 day workshop will cover some of the “hot” topics in management which will include:
· Orchestrating and implementing change
· Leading teams during transformation
· Impact of leadership on organizational performance
· Developing “best fit strategies”
· Overcoming resistance during organizational transformation

Further, we have planned two excursions for the participants – one to get to know the city of Cologne and the second one to visit the WDR TV and radio studios.
The program fees are 490€ for the workshop and the two excursions. Not included are accommodation, transportation, refreshments and personal expenses.
Should you have further questions or you want to enroll in our Summer Camp please contact Ms. Yue Liu – yue.liu@ism.de – via email.
The deadline for applications will be the 15th of April 2017. Students should include their CV as well as their current transcript of records to their email.
We kindly ask you to pass this information on to your students. You can find our flyer attached.
Thank you very much in advance and we are looking forward to welcoming your students at our Summer Camp very soon!

Sīkāk ...European Integration Summer School (EISS)
University of Agder (UiA), Kristiansand (Norway) – June 27 – August 4, 2017

Join our 28th European Integration Summer School (EISS) from June 26–August 4, 2017, and spend a memorable time in Kristiansand!
The Norwegian flag and the flag of the European Union

Course I: History, Institutions, and Policies of European Integration. June 27 – July 14 (10 ECTS)

Methods in European Studies I: Process Tracing and Comparative Methods
The Political System of the European Union and Differentiated Integration
EU Governance and Administration: Experimentalism in Multi-level Systems
Single Market: EU and US
Differentiated Integration and External Governance: Norway and the Western Balkans

Course II: The EU in Crisis: Differentiation or Disintegration? July 18 – August 4 (10 ECTS)

Methods in European Studies II: Research Design and Europeanization
The Dynamics of the Euro-crisis
Turkey, the EU and the Refugee Crisis
Brexit and the Rise of Euroscepticism
Beyond the EU: Comparative Regionalism

Organized in two Master-level courses in the summer, and a web-based course offered during the fall semester, EISS provides an in-depth specialization in European Integration and Governance.
There is also a version available for third year bachelor’s students. Read more about the courses.
The 2017 EISS guest faculty includes Derek Beach (University of Århus), Michele Chang (College of Europe, Bruges), Carlos Closa (Institute for Public Goods and Policies, Madrid), Michelle Egan (American University), Simona Piattoni (University of Trento), Claudio M. Radaelli (University of Exeter), Emek M. Uçarer (Bucknell University), and Simon Usherwood (University of Surrey).
No tuition fees charged --- Inexpensive student housing available --- Application deadline: May 1, 2017 --- http://www.uia.no/eiss.

Sīkāk ...Erasmus Students Placement Offers

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Tiešsaistes valodas atbalsts OLS

Erasmus+ īstenošanas vadlīnijas 2014

Darba plans docesanas mobilitates

Darba plans personala apmacibas mobilitates

Learning agreement studies

Learning agreement traineeships

Learning agreement studies guidelines

Learning agreement traineeships guidelines

Nolikums par Erasmus programmas mobilitāti

Cross cultural seminar final BOOK

ISPO Student Information Sheet

Apdrošināšana

Erasmus studiju atskaite

KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte izglītības jomā» - pieteikšanās, īstenošanas nosacījumi, stipendiju likmes

Placement opportunity in Grecotel

Grecotel resorts

Erasmus prakses.

Erasmus prakses atskaite.

Prakses piedāvājums Slovākijā.

Erasmus 25. gadadiena

Facebook grupa Erasmus studentiem Latvijā

Work placement in the UK.

Prakses vietas piedāvājums UK.

Prakses iespējas Spanijā 1

Prakses iespējas Spanijā 2

Prakses iespējas Spanijā 3

Prakses piedāvājums Budapeštā 1

Prakses piedāvājums Budapeštā 2

Akadēmiskā/administratīvā personāla pieteikuma anketa Erasmus mobilitātei.

Citas stipendiju iespējas.

PIECU VALSTU DAŽĀDAS STIPENDIJAS // STUDIJAS // FOTOIESKATI

ERASMUS partneraugstskolu saraksts.

ECTS - form Transcript of Records

LPP ERASMUS akcija.

Iespējas nepilsoņiem

INSTRUKCIJA PERSONĀLAM

INSTRUKCIJA STUDENTIEM

Pieteikuma anketa Erasmus studentu mobilitātei.

Pieteikuma anketa Erasmus praksei.

Erasmus Standard University Charter.

Erasmus Students Network

Erasmus Video GuideDarba laiks :
Lomonosova 4, kab 107, Talr. 67100603
Otrdiena: 14-16
Ceturtdiena: 15-18

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2012